Kolay Ekonomiden Hap Bilgiler-2.Bölüm

Ekonomi üzerine yapmış olduğum paylaşımın devamını yine bir cuma günü yapıyorum. Mahfi Eğilmez’in Kolay Ekonomi kitabından çıkarmış olduğum, ekonomi üzerine anlaşılır ve hap halindeki bilgileri paylaşmaya devam ediyorum. Hap bilgilerin detaylı açıklamasını ve daha birçok temel ekonomik bilgileri bahsettiğim kitaptan öğrenebilirsiniz. Bu sebeple herkesin bu kitabı okumasında büyük fayda olacağı kanaatindeyim. Devam edelim.

11.Rezerv para, dünya ticaretinde ağırlıklı olarak kullanılabilen, saklanabilen paradır. Örneğin; ABD Doları

12.Yabancı Yatırımlar iki şekilde olur

Doğrudan yatırımlar: fabrika yapmak, şirket almak, imalat yapmak

Dolaylı yatırımlar: portföy yatırımları; hisse senedi, tahvil ve bono almak vs.

13.Faiz, tasarruf sahibinin, tasarrufunu kullanmak yerine bir başkasına ödünç vermesinin karşılığında aldığı bir vazgeçme ya da kullanımı erteleme bedelidir. Nominal faiz, reel faiz ile enflasyonun toplamını ifade eder.

14.Enflasyon; fiyatların genel olarak ve sürekli biçimde yükselme eğiliminde olmasıdır. Fiyat artışı ise bir veya birkaç malın fiyatının sürekli artması veya genel olarak malların fiyatının bir defa artmasıdır.

15.Cari açık; bir ülkenin ihraç ettiği mallardan elde ettiği gelir ile yapmış olduğu ithalat sonucu oluşan gider arasındaki negatif farktır. Dış ticaret dengesi de ihracat ile ithalat arasındaki bu farkı ifade eder.

16.Sermaye; bir iş kurmak veya yatırım yapmak için gerekli olan varlık veya borçların toplamıdır.

17.Döviz, bir ülke için yabancı devletlerin paralarına verilen addır. Döviz kuru ise, bir ülke parasının bir döviz cinsinden değeridir ve parite ile aynı anlama sahiptir.

18.Kur sepeti; bir ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değerini ölçmek için yakından ilişkili olduğu birden fazla para birimiyle oluşturulan sepete kur sepeti denir. Mesela  Dolar ve Euro’ dan oluşan kur sepeti karşısında TL’nin değeri (Dolar + Euro)/ 2 dir.

19.Portföy, ekonomide birden fazla yatırım alanında sahip olunan tasarrufa denir. Yatırım yapmak istenildiğinde sahip olunan tasarrufun yalnızca bir yatırım seçeneğinde kullanılması değer kaybı ihtimalinden dolayı riskli geldiği için vadeli mevduat hesabı(faiz getirili banka hesabı) , döviz hesabı, tahvil ve bono, hisse senedi, altın gibi seçeneklerden bir sepet(portföy) oluşturup tasarrufun bu yatırım seçeneklerin birden çoğunda kullanılması riski azaltmaktadır. Portföy yönetimi de bu yatırım sepetinin yönetimine denir.

20.Resesyon; bir ülke ekonomisinin büyüme grafiğinde üst üste iki periyotta (3 aylık çeyreklerde) küçülme haline denir. Depresyon, GSYH’ nin önemli oranda küçülmesinde yol açan, ekonomik faaliyetlerde gerileme yaratan ekonomik denge bozukluğu halini ifade eder.